torsdag 20 augusti 2009

"L3" i Söderhamn

Stackars Leonard har åkt ända till Söderhamn med sin frälste polare "Pjuka-Sven" i tron att "Strömmingsleken" nu var i full gång. Visst blir väl "L3" lite besviken eftersom han ätit sig less på sardiner och nu hade hoppats komma över strömming i någon form.......gärna surströmming och märker att han kommit 1 dag för tidigt.
Men "L3" är inte den som gråter över spilld mjölk utan tar istället tillfället i akt att ta del av stadens liv och rörelse.

Inga kommentarer: