söndag 30 augusti 2009

Som sagt var....

Inte för att jag vet varför men något fel har det blivit.Detta torde dock vara endast något man upplever som enskild individ eller kollektivt i större eller mindre populationer.
Som den extremt djupt tänkande livsfilosof undertecknad nu är har vederbörande efter omfattande tankeverksamhet och djupt gående analys bara konstaterat att detta fenomen endast är framkallat av individer själva vilket i sin tur innebär att svaret är enkelt:

Något fel har det alltid varit - alltså är detta inget nytt.

Inga kommentarer: